Telesprzedaż

Program szkolenia: Sprzedaż przez telefon (Telesprzedaż)
czas trwania: 1 dzien

Telesprzedaż – co to jest?

–  Podstawowe pojęcie występujące w telesprzedaży
–  Rola i waga telesprzedaży w firmie
–  Rodzaje telesprzedaży

Celem modułu jest przedstawienie koncepcji sprzedaży produktów/usług przez telefon. W module omawiamy również rolę telesprzedawców w działalności firmy (ich bezpośredni wpływ na wielkość sprzedaży w firmie oraz sposób postrzegania firmy przez Klientów). Oprócz funkcji informacyjnej i edukacyjnej ten zakres szkolenia motywuje telesprzedawców (przez ich dowartościowanie) do podnoszenia swoich umiejętności i jeszcze większego zaangażowania w sprzedaż

Komunikacja w rozmowie telefonicznej z Klientem

–  „Język ciała” i „język mowy”
–  Jakość mówienia
–  Słuchanie, rozumienie, zapamiętywanie

Celem modułu jest uświadomienie telesprzedawcom odmienności sytuacji wynikającej z prowadzenia sprzedaży bez kontaktu z Klientem „twarzą w twarz”. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jaką rolę przejmuje głos, ton, dykcja i tempo wypowiedzi podczas kontaktu telefonicznego z Klientem. Dodatkowo przedstawione zostaną metody słuchania, rozumienia i zapamiętywania. Moduł oprócz części wykładowej i interaktywnej trenera obfituje w ćwiczenia dla uczestników

Zanim zadzwonisz – przygotowanie do pracy

–  Cel kontaktu z Klientem
–  Informacje o Kliencie
–  Stanowisko pracy
–  Czas
–  Rozgrzewka

Celem modułu jest zwrócenie uwagi uczestników szkolenia na elementarne zasady przygotowania telesprzedawców do rozpoczęcia pracy (wykonywania połączeń). W module grupa analizuje obecną sytuację (burza mózgów) i pod opieką trenera wypracowuje studium optymalnych rozwiązań do zastosowania w codziennej pracy

Etapy rozmowy telesprzedażowej

Celem modułu jest przedstawienie właściwej struktury rozmowy. W pierwszej kolejności zbierane są opinie uczestników na temat ich koncepcji rozmowy telesprzedażowej. W podsumowaniu przedstawiona zostaje struktura 8 etapów rozmowy (ogólne przedstawienie założeń – szczegółowe omówienie w kolejnym module tematycznym)

„Krok po kroku” – szczegółowe omówienie etapów rozmowy telesprzedażowej

–  Otwarcie rozmowy (powitanie, osoba decyzyjna)
–  Pytanie o czas
–  Wyjaśnienie celu kontaktu (haczyk)
–  Sondowanie (badanie potrzeb)
–  Prezentacja
–  Eliminacja zastrzeżeń
–  Zamknięcie sprzedaży
–  Zakończenie rozmowy

Wszystkie etapy rozmowy sprzedażowej będą szczegółowo przedstawione i omówione przez trenera (etap po etapie). Uczestnicy będą ćwiczyć umiejętności prawidłowej (zgodnej ze sztuką telesprzedaży) realizacji zadań występujących w danym etapie rozmowy. Przy omawianiu etapu sondowania przedstawiony zostanie model „lejka” (pytania otwarte i zamknięte oraz parafrazowania). Na etapie prezentacji zostanie omówiony i przećwiczony przez uczestników model „sprzedaży językiem korzyści” (model C-Z-K). Moduł obfituje w dużą ilość ćwiczeń

Zacznijmy sprzedawać!

Moduł „scenkowy”. Uczestnicy odgrywają scenki pełnej (8 etapowej) rozmowy telesprzedażowej. Oprócz ćwiczenia swoich umiejętności w „bezpiecznym środowisku” (współpracownicy), uczestnicy otrzymają informację zwrotną które elementy rozmowy realizowane są dobrze (poprawnie wykonane), a nad którymi należy popracować (tzw „pola wzrostu”:)

Podsumowanie szkolenia

Podsumowanie trenera. Pytania sprawdzające do uczestników. Pytania uczestników do trenera

Zakończenie szkolenia