Szkolenie Zarządzanie Personelem (Kierowanie zespołem)

Program szkolenia: Zarządzanie Personelem (Kierowanie zespołem)
czas trwania: 1 dzień

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności efektywnego zarządzania zespołem. W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się:

–  Planować i przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną
–  Planować i monitorować okres adaptacyjny nowych pracowników
–  Oceniać swoich podwładnych
–  Udzielać podwładnemu konstruktywnych informacji zwrotnych
–  Zachowywać w relacjach z pracownikami asertywną postawę
–  Radzić sobie z trudnymi zachowaniami pracowników
–  Rozpoznać potrzeby motywacyjne pracowników i stosować różne techniki motywowania
–  Dostosowywać styl kierowania zespołem do potrzeb pracowników i stopnia rozwoju zespołu, którym    zarządzają

Wstęp do szkolenia. Określenie celów

Selekcja, rekrutacja i adaptacja pracowników

–  Przygotowanie i przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych
–  Budowa profilu kompetencyjnego kandydata do pracy
–  Planowanie okresu adaptacyjnego nowego pracownika

Ocena pracownika

–  Opracowanie arkusza oceny pracownika
–  Zasady obiektywnej oceny
–  Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej

Asertywność w relacjach z pracownikami

–  Reakcja na inwazyjne postawy pracowników
–  Zasady asertywnej komunikacji

Motywowanie pracowników

–  Zasady pozafinansowego motywowania pracowników
–  Psychologiczne podstawy motywacji
–  Identyfikowanie potrzeb motywacyjnych podwładnych

Rozwiązywanie konfliktów

–  Jak kierować konfliktami i jak je wykorzystać
–  Istota, przyczyny, dynamika i konsekwencje konfliktu
–  Efektywna komunikacja w konflikcie

Delegowanie obowiązków

–  Jakie zadania, komu i jak delegować
–  Zasady delegowania
–  Konsekwencje i pułapki delegowania obowiązków

Style kierowania

–  różne style kierowania i kiedy je stosować
–  analiza indywidualnego stylu zarządzania