Szkolenie Zarządzanie Czasem (Organizacja Czasu)

Program szkolenia: Zarządzanie Czasem (Organizacja czasu)
czas trwania: 1 dzień

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji oraz umiejętności z zakresu zarządzania czasem. Podczas szkolenia uczestnicy:

–  Dokonają analizy dotychczasowego wykorzystania czasu w środowisku zawodowym
–  Zdobędą umiejętności związane z określaniem celów i priorytetów w codziennej pracy
–  Nauczą się radzić z różnego rodzaju zakłóceniami uniemożliwiającymi efektywne wykorzystanie czasu
–  Poznają podstawowe zasady racjonalnego planowania czasu
–  Poznają narzędzia pomagające właściwie organizować czas pracy
–  Nauczą się skutecznego podejmowania decyzji
–  Nauczą się delegowania zadań i uprawnień

Wstęp do szkolenia. Określenie celów

Problemy związane z zarządzaniem czasem- tzw. Złodzieje czasu

–  Sporządzanie „budżetu” czasu
–  Identyfikowanie „złodziei” czasu
–  Najczęściej popełniane błędy przy organizacji czasu
–  Sposoby kontrolowania swojego otoczenia
–  Strategie eliminowania zakłóceń w pracy

Ustalanie priorytetów

–  Analiza ABC
–  Zasada Pareto
–  Zasada Eisenhowera

Planowanie czasu pracy w zespole

–  Delegowanie zadań i uprawnień
–  Reguły delegowania
–  Identyfikacja i wyznaczanie celów
–  Cele SMART
–  Krzywa wydajności i koncentracji

Planowanie czasu pracy-techniki planowania czasu i zadań

–  Praca z grafikiem dnia
–  Przepływ informacji
–  Tworzenie harmonogramu zadań-wykres Gantta
–  Asertywność jako umiejętność warunkująca efektywną organizacje czasu
–  Zasada „otwartych drzwi”, a oszczędność czasu