Szkolenie Negocjacje Handlowe

Program szkolenia: Negocjacje handlowe
czas trwania: 2 dni

Zanim zrobimy pierwszy krok…kilka pytań i odpowiedzi

–  Określ swój profil negocjatora
–  Analiza SWOT dla samego siebie
–  I co z tego wynika?

Przed rozpoczęciem negocjacji (Faza przedwstępna)

–  Czym są negocjacje?
–  Cel negocjacji
–  Planowanie i przygotowanie negocjacji
–  Ocena sytuacji (wywiad negocjacyjny)
–  Opracowanie strategii negocjacji
–  NAPO, czyli Najlepsza Alternatywa Dla Porażki/ Porozumienia
–  Model negocjacyjny

Faza wstępna negocjacji

–  Typy negocjatorów
–  Zasadnicze postawy (strategie) negocjacyjne
–  Charakterystyka ról negocjacyjnych
–  Model rozwoju negocjacji

Zaawansowane negocjacje. Etap zasadniczy

–  Dynamika grup, czyli fazy negocjacji
–  Techniki i taktyki negocjacyjne
–  Umiejętności negocjacyjne (konwencjonalne i niekonwencjonalne)

Skuteczna komunikacja w negocjacjach

–  Umiejętność aktywnego słuchania
–  Komunikaty języka ciała
–  Bariery efektywnej komunikacji
–  Zachowania negocjacyjne

Etap końcowy. Ocena rezultatów negocjacji

–  Podstawowe kryteria oceny przebiegu negocjacji
–  Pokonywanie trudności
–  Osiąganie porozumienia
–  Przebiegli negocjatorzy, czyli fortele negocjacyjne

Cechy dobrego negocjatora

Negocjacje i niepewności

–  Jak nauczyć się kontrolować samego siebie w czasie negocjacji?

Przykazania dobrego negocjatora

Podsumowanie szkolenia. Pytania uczestników