Szkolenia

Efektywne rozwiązania codziennych sytuacji

AKTYWNOŚĆ SZKOLENIOWA

Aktywność szkoleniowa naszej firmy koncentruje się wokół zagadnień związanych z obsługą klienta, organizacją czasu, kierowaniem zespołem oraz szeroko ujętą sprzedażą usług i produktów.

Dostrzegamy wiele sektorów rynku, na których działają nawet bardzo małe firmy oferujące usługi i produkty. Dla tych firm dostosowujemy nasze szkolenia uwzględniając przy tym potrzeby wynikające z aktualnego poziomu ich rozwoju.

SZKOLENIA MEDYCZNE

Przykładem takiej strategii może być szereg szkoleń medycznych specjalnie opracowanych dla szeroko rozumianych placówek medycznych ( Zasady Profesjonalnej Obsługi PacjentaZarządzanie PersonelemOrganizacja CzasuTrudne Sytuacje w Obsłudze Pacjenta)

Przebieg szkoleń:

Szkolenia medyczne mają charakter warsztatów zawierających ćwiczenia, które pomagają znaleźć efektywne rozwiązania codziennych sytuacji (tzw. Studium konkretnych sytuacji – case study) i zastosować zdobywaną wiedzę i umiejętności w praktyce. Podczas szkoleń przekazywana jest także wiedza teoretyczna, pomagająca zrozumieć procesy, jakie zachodzą w trakcie codziennych kontaktów z Państwa klientami, tak, aby na powstające w ten sposób relacje umieć „patrzeć ich oczami”.

Programy szkoleń

Zasady Profesjonalnej Obsługi Pacjenta/Klienta

Zarządzanie Czasem (Organizacja Czasu)

Zarządzanie Personelem (Kierowanie Zespołem)

Efektywna Sprzedaż (Skuteczny Proces Sprzedaży)

Negocjacje Handlowe

Sprzedaż przez telefon

Trudne Sytuacje w Obsłudze Pacjenta/Klienta

We współpracy z firmą Star-Training Partner specjalizujemy się także we wdrażaniu systemów jakości (Akredytacja) i Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 w małych i średnich firmach medycznych. Opracowujemy i wdrażamy Standardy Obsługi Pacjenta Klienta/Pacjenta (SOK), będące zbiorem praktycznych reguł postępowania personelu podczas kluczowych procesów obsługi Klienta Zewnętrznego (Pacjenta) oraz Klienta Wewnętrznego (Współpracownicy). (Szczegółowe informacje znajdują się w dziale Usługi Doradcze.