Nasza firma

O nas

Firma  Star-Training powstała w 2004 roku w wyniku obserwacji i analiz potrzeb szkoleniowych wyrażanych przez firmy małej i średniej wielkości. Firmy te przechodząc dynamiczny rozwój chciały podnosić poziom profesjonalnej oferty usług i produktów. Wnioski wypływające z tych obserwacji, w połączeniu z doświadczeniem założycieli firmy, wyniesionym z wieloletniej praktyki zawodowej w prestiżowych, międzynarodowych firmach, zaowocowały opracowaniem i wdrożeniem specyficznej strategii działania naszej firmy, co bezpośrednio przekłada się na korzyści odnoszone przez naszych Klientów.

W niedługim okresie działalności zaufaniem obdarzyło nas już wielu Klientów, powierzając w nasze ręce zadanie dostarczenia pracownikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprostania wymogom współczesnego, konkurencyjnego rynku.

Działalność szkoleniowa naszej firmy koncentruje się wokół zagadnień związanych z procesem obsługi klienta, organizacji czasu, kierowaniem zespołem oraz sprzedażą produktów i usług. We współpracy z firmą „siostrzaną” Star-Training Partner specjalizujemy się także we wdrażaniu i zarządzaniu jakością w placówkach medycznych.

Opracowujemy, wdrażamy oraz monitorujemy Standardy Obsługi Pacjenta/Klienta (SOK), będące zbiorem praktycznych reguł postępowania personelu podczas obsługi Klienta Zewnętrznego (Pacjenta) oraz Klienta Wewnętrznego (Współpracownicy) – Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dziale Usługi Doradcze.